Topowa Szkoła

09.09 2011 – TOPOWA SZKOŁA – dotacja UM POZNAŃ – Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych koncert połączony z warsztatami plastycznymi, tanecznymi, wokalnymi i profilaktycznymi.
29.jpg 10.jpg 37.jpg 28.jpg 26.jpg 5.jpg 23.jpg 25.jpg 34.jpg 9.jpg 36.jpg 19.jpg 14.jpg 17.jpg 32.jpg 31.jpg 27.jpg 16.jpg 8.jpg 24.jpg 1.jpg 11.jpg 33.jpg 7.jpg 13.jpg 18.jpg 20.jpg 12.jpg 6.jpg 35.jpg 21.jpg 15.jpg 3.jpg 30.jpg 4.jpg 22.jpg 2.jpg