ZIMOWISKO „ARTYSTYCZNA ZIMA – MUSICALE”

Głównym celem zimowiska „ARTYSTYCZNA ZIMA – MUSICALE” jest rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, pobudzenie ich kreatywności oraz pokazanie szeregu możliwości na aktywne i przyjemne spędzenie czasu poza nauką, szkołą. W Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00, w ferie zimowe 2020, organizowane będą zajęcia artystyczne połączone z zabawami edukacyjnym

Terminy turnusów:

27-31.01.2020,

03 – 07.02.2020

Uczestnicy będą mogli rozwijać swe zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w zajęciach artystycznych w tym: taniec, muzyka, charakteryzacja, zajęcia kreatywne.

ZGŁOSZENIA FORMULARZEM ON_LINE:  http://fundacjatalent.org/musicale/

W ramach tygodniowego programu zimowiska planowane są również spotkania z Gośćmi Specjalnymi – Soliści Teatrów Muzycznych.

Codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i słodki poczęstunek (drożdżówka, pączek itp). Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież w wieku od 7 (rozpoczęta 1 klasa szkoły podstawowej) do 16 lat

27 – 31.01.2020 r.

03 – 07.01.2020 r.

UWAGA: Udział w zimowisku „ARTYSTYCZNA ZIMA – MUSICALE”

jest BEZPŁATNY, projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania i kierowany do uczniów poznańskich szkół.

UWAGA: Zajęcia programowe odbywają są w godzinach 10:00 -14:00, opiekunowie są dostępni dla uczestników w godzinach 9:00 – 15:00

Pierwszeństwo w udziale maja dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe to jest: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Program Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną), Centrum Leczenia i Profilaktyki Uzależnień oraz pedagogami i psychologami szkolnymi.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.org, biuro@fundacjatalent.org,

Tel.: 883 234 481,  784 557 224

 

UWAGA !!!: Organizatorem Projektu jest Fundacja Ewy Johansen TALENT,

Uprzejmie prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o kontakt w sprawie przyjęcia dziecka tylko w wyłącznie pod nr telefonów: 883234481,  784557224 lub email: biuro@fundacjatalent.org

 

UWAGA !!!  Sekretariat Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu, nie prowadzi rekrutacji uczestników, jak i również nie udziela informacji w sprawie w/w projektu.

 

 ZGŁOSZENIA FORMULARZEM ON_LINE:

Przejdź do formularza