Zimowe Warsztaty Artystyczne 2017 w Szkole Podstawowej we Wirach

artystyczne_zima_poznan_2017_netNasz turnus to czas zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, wycieczki go kina, rekreacji na świeżym powietrzu a przede wszystkim bardzo dobrej zabawy dla  dzieci w wieku od 6 do 12 lat.

Każde dziecko zakończy turnus z porcją nowych doświadczeń, nowymi znajomościami.

Zajęcia będą odbywać się głównie na terenie: Szkoły Podstawowej  w Wirach ul. Szreniawska 6, w terminie od 30.01 do 3.02.2017 w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i poczęstunek (drożdżówka, pączek)

Plan dnia:

9:00 – 10:00 – Przyjęcie uczestników

10:00 – 11:00 – zajęcia integracyjne

11:00 – 12:30 – Warsztaty artystyczne cz.1

Przerwa na poczęstunek

13:00 – 14:00 Warsztaty artystyczne cz.2

14:00 – Zakończenie zajęć i odbiór uczestników

 

 

Liczba uczestników to 25 osób przypadających  na turnus.

 

Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Komorniki przy współpracy GKRPA

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: Sekretariat Szkoły Podstawowej w Wirach lub u pedagoga/ psychologa szkolnego

 

 

Zimowe Warsztaty Artystyczne 2017

Szkoła Podstawowa w Wirach

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

 

 

 

 

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Pesel :

Adres:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:                                     Nr mieszkania:

Telefon kontaktowy :

Email:

 

 

 

 

Turnus:    30.01-3.02.2017 WIRY/ Szkoła Podstawowa  w Wirach ul. Szreniawska 6, 62-051 Wiry

 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w projekcie Zimowe Warsztaty Artystyczne 2017, odbywającym się w w/w placówkach na terenie Szkoły Podstawowej  w Wirach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

 

Imię i Nazwisko prawnego opiekuna:

 

 

 

Powyższy formularz zgłoszeniowy należy skopiować, wypełnić, dostarczyć do pedagoga/ psychologa szkolnego

Uwaga: Uczestniczy przystępują do projektu Zimowe Warsztaty Artystyczne 2017

tylko po przesłaniu i zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz emailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na warsztaty.