Tancbuda powraca do Gimnazjum nr 50

„Tancbuda”, to projekt zajęć taneczno sportowych skierowany do uczniów Gimnazjum nr 50 w Poznaniu. W ramach naszego projektu przewidujemy stałe zajęcia z tańca Hip Hop prowadzone przez Piotra “Pi” Kaczmarka – jednego z najbardziej utytułowanych tancerzy polskich, reprezenatanta naszego kraju na konkursach zagranicznych. Całość uzupełniona o panel z psychologiem, poruszający problematykę dorastajacej młodzieży w okresie od marca  do grudnia 2018 r. Dodatkowy elementem programu będą warsztaty eksperckie ze znanymi autorytetami reprezentującymi w/w formy (znani choreografowie:, laureaci konkursów artystycznych, ludzie sceny), w częstotliwości 1 raz w miesiącu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalnym produktem naszego cyklu będzie stworzenie wspólnej mini etiudy o wydźwięku profilaktycznym, którą chcielibyśmy zaprezentować  w okresie poprzedzającym  Święta Bożego Narodzenia 2018

Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież w wieku od 12 do 15 lat, zakładana

łączna liczba uczestników bezpośrednio zaangażowanych to do 30 osób,

 

Projekt „Tancbuda“ w Gimnazjum 50  będzie startuje 13.03.2018  o godz. 15:30

Serdecznie Zapraszamy

Zgłoszenia telefoniczne, email 530051372, 733079969, osobiste w dniu rozpoczęcia projektu lub pedagogów szkolnych

 

Projekt współfinansowany ze budżetu Miasta Poznania

 

www.fundacjatalent.org UWAGA!!! Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————

 

60-702 Poznań, ul. Głogowska 31/33                                  ……….………, dn.:……………

www.fundacjatalent.org

biuro@fundacjatalent.org

t: +48530051372

OŚWIADCZENIE

rodziców w sprawie zgody na udział dziecka

w projekcie Programu „Tancbuda”

i przetwarzanie jego danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie:

imię i nazwisko dziecka/uczestnika:……………………………………………………………………………………………
klasa:……………………….

realizowanego przez szkołę w ramach Projektu „Tancduda” w okresie marzec – grudzień 2018 ,

 

miejsce: Gimnazjum nr 50 w Poznaniu

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, publikowanie i/lub powielanie fragmentów wywiadów i listów, obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie jak i Fundacje E. Johansen TALENT podczas jego udziału w projekcie.

 

tel kontaktowy do rodzica:……………………………………….,   email kontaktowy do rodzica:……………………………………….

…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
Data i podpis matki Data i podpis ojca