„Tancbuda” – Gmina Komorniki

tancbuda_2016_dla_szkol_v1„Tancbuda”, to projekt zajęć artystycznych skierowany do uczniów placówek szkolnych Gminy Komorniki.

W ramach naszego projektu przewidujemy stałe prowadzenie zajęć artystycznych w takich dziedzin jak : taniec, muzyka i sztuka aktorska, z częstotliwością jeden raz w tygodniu naprzemiennie zajęcia taneczne, muzyczne, aktorskie dodatkowo uzupełniony o panel z psychologiem poruszający problematykę dorastajacej młodzieży w okresie od października do grudnia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowy elementem programu będą warsztaty eksperckie ze znanymi autorytetami reprezentującymi w/w formy (znani choreografowie: Monika Musiał – finalistka programu TV „Got to dance” Polsat, laureaci konkursów artystycznych, kompozytorzy, producenci muzyczni, muzycy: Tomasz Dolski – laureat 3 miejsca w pierwszej edycji programu TV „Must be the Music” Polsat, w częstotliwości 1 raz w miesiącu. Finalnym produktem naszego cyklu będzie stworzenie wspólnego mini przedstawienia o wydźwięku profilaktycznym , który chcielibyśmy zaprezentować wyżej wspomnianych czterech placówkach szkolnych, w trakcie tygodnia bezpośrednio przed Świętami Bożego Narodzenia 2016

Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież w wieku od 7 do 15 lat, zakładana

łączna liczba uczestników bezpośrednio zaangażowanych to do 30 osób,

przypadających na jedną placówkę szkolną.

Projektu „Tancbuda“ będzie realizowany w nastepujacych placówkach:

– SP Chomęcice_ start projektu: 19.10.2016 g. 14:15

– SP 1 Plewiska_start projektu: 20.10.2016 g. 14:45

– SP 2 Plewiska_start projektu: 20.10.2016 g. 13:30

– SP Komorniki_start projektu: 20.10.2016 g. 16:15

– SP Wiry_start projektu: 25.10.2016 g. 14:30

Projekt współfinansowany ze środków Gminy Komorniki przy współpracy z GKRPA i kierowany do uczniów szkół Gminy Komorniki

www.fundacjatalent.org    UWAGA!!! Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

 

 

______________________________________________________________

Rodzice dzieci zainteresowanych udziałem w projekcie o wypełnienie, podpisanie oświadczenia, wydrukowanie i dostarczenie na zajęcia 

 

Fundacja E. Johansen „Talent”

60-702 Poznań, ul. Głogowska 31/33                               ……………………, dn.:………………………

www.fundacjatalent.org

biuro@fundacjatalent.org

t: +48530051372

 

OŚWIADCZENIE

rodziców w sprawie zgody na udział dziecka

w projekcie Programu „Tancbuda”

i przetwarzanie jego danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie:

imię i nazwisko dziecka/uczestnika:……………………………………………………………………………………………
klasa:……………………….

realizowanego przez szkołę w ramach Projektu „Tancduda” w okresie październik – grudzień 2016 ,

 

miejsce: ……………………………

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie, publikowanie i/lub powielanie fragmentów wywiadów i listów, obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie jak i Fundacje E. Johansen TALENT podczas jego udziału w projekcie.

 

tel kontaktowy do rodzica:………………….….,   email kontaktowy do rodzica:………………………

…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….
Data i podpis matki Data i podpis ojca