Zimowisko stacjonarne „Dookoła Świata z Pomysłodajnią” w Poznaniu

Zimowisko stacjonarne „Dookoła Świata z Pomysłodajnią”  to projekt zajęć edukacyjno-artystycznych skierowany do uczniów poznańskich szkół podstawowych i wygaszanych gimnazjów w okresie feri zimowych  2019. Beneficjenci projektu to dzieci i młodzieżuczeszczająca do poznańskich szkół.  Zajęcia odbywać się będą w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12, w bezpiecznej przestrzeni, w pełni przystosowanej do prowadzenia zaplanowanych działań. Od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 15:00, przez kolejne dwa tygodnie ferii zimowychorganizowane będą zajęcia artystyczno-edukacyjneGłównym założeniem projektu jest dostarczenie objętym nim dzieciom możliwości konstruktywnego, a zarazem atrakcyjnego spędzenia czasu w okresie zimowiska 2019. Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w warsztatach tematycznych połączonych z poznawaniem kultur i obyczajów panujących w różnych krajach.

Do naszego projektu zaproszeni zostaną znani poznańscy expaci (obcokrajowcy mieszkający w Poznaniu) oraz polscy instruktorzy (dwujęzyczni) którzy mieszkali i pracowali poza naszym krajem. Poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych m.in z takich dziedzin jak: muzyka, taniec, plastyka, dodatkowo będą przybliżali kulturę oraz obyczaje ze swoich ojczystych krajów (ww osoby są profesjonalnymi instruktorami w swoich dziedzinach). Codziennie będziemy zgłębiali wiedzę na temat innego kraju, którego przedstawiciel będzie opowiadał i prezentował aktywność najbardziej popularną i charakterystyczna dla tej części świata.
Codziennie uczestnicy nauczą się powitania w języku obowiązującym w omawianym kraju i będą wymieniali najbardziej charakterystyczne rzeczy dla tego regionu. W ramach tygodniowego program półkolonii planowane są również wycieczki tematyczne połączone z działaniem artystycznym, takim jak: sesja muzyczna w Muzeum Instrumentów Muzycznych, zwiedzanie studia TVP POZNAŃ, wizyta w Polskim Radio Poznań, zwiedzanie organ Poznańskiej Farny połaczone z koncertem, Fałszerze sztuki – wizyta w Muzeum Narodowym.Ostatniego dnia młodzież weźmie udział we wspólnych warsztatach artystycznych przy współudziale gościa specjalnego, w ramach których będzie mogła poznać jego pracę „od kuchni”. Działania warsztatowe będą połączone z realizacją sesji nagraniowej lub wymiennie z realizacją video w Sali Kameralnej Szkoły Muzycznej, do której na tą okoliczność przywieziony zostanie sprzęt z profesjonalnego studia audio-video.

Turnus pierwszy:  14-18.01.2019

Turnus drugi: 14-18.01.2019

Zajęcia odbywać się będą w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12,

Projekt jest bezpłatny dla beneficjentów a liczba uczestników jest ograniczona

UWAGA: Zimowisku  stacjonarnym „Dookoła Świata z Pomysłodajnią”  jest BEZPŁATNY, projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania i kierowany do uczniów poznańskich szkół.

UWAGA: Zajęcia programowe odbywają są w godzinach 10:00 -14:00, opiekunowie są dostępni dla uczestników w godzinach 9:00 – 15:00

Pierwszeństwo w udziale maja dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe to  jest:  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Program Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną), Centrum Leczenia i Profilaktyki Uzależnień oraz pedagogami i psychologami szkolnymi.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.org, biuro@fundacjatalent.org,

tel: 882605475,  530051372

UWAGA !!!: Organizatorem Projektu jest Fundacja Ewy Johansen TALENT,

Uprzejmie prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o kontakt w sprawie przyjęcia dziecka tylko w wyłącznie pod nr telefonów: 882605475,  530051372 lub email: biuro@fundacjatalent.org

Sekretariat Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu, nie prowadzi rekrutacji uczestników, jak i również nie udziela

informacji w sprawie w/w projektu.

———————————————————————————————————-

Formularz zgłoszeniowy

Zimowisko stacjonarne

„Dookoła Świata z Pomysłodajnią” 

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Pesel :

Adres: Plewiska

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:                                 Nr mieszkania:

Telefon kontaktowy :

Email:

Turnusy I – 14-18.01.2019

Turnus II – 21-25.01.2019

Wyrażam zgodę na udział dziecka w zimowisku  „Dookoła Świata z Pomysłodajnią” 

odbywającym się terenie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb rekrutacji do udziału w projekcie warsztatach zimowych  „ROZTAŃCZONA ZIMA” organizowanychprzez Fundację Ewy Johansen TALENT 60-702 Poznań ul. Głogowska 31/33 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

Imię i Nazwisko prawnego opiekuna:

Powyższy formularz zgłoszeniowy należy skopiować, wypełnić, zaznaczyć X wybrany turnus, przesłać na email: biuro@fundacjatalent.org lub dostarczyć do opiekuna świetlicy środowiskowej 

Uwaga: Uczestniczy przystępują do zimowiska  „Dookoła Świata z Pomysłodajnią” 

tylko po przesłaniu i zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz emailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na półkolonie.