Półkolonie letnie dla dzieci i młodzieży – „Księga Miasta Poznania″

Z różnych powodów poznańskie dzieci pozostają w mieście na czas wakacji i to właśnie do nich skierowany jest projekt „Księga Miasta Poznania″
Nasze półkolonie to doskonała alternatywa dla nudy, samotności i „nic-nierobienia“. 
Głównym celem naszych półkolonii jest rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, pobudzenie ich kreatywności oraz pokazanie szeregu możliwości na aktywne i przyjemne spędzenie czasu poza nauką oraz  szkołą.  W Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12 od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00, w miesiącach: czerwcu,lipcu i sierpniu, organizowane będą zajęcia artystyczne połączone z zabawami edukacyjnymi. Opieka nad dziećmi rozpoczyna się o godzinie 9.00 a kończy o 15.00, natomiast zajęcia dydaktyczne odbywają się w godzinach od 10.00-14.00.

UWAGA !!! – uprzejmie informujemy iż nie przyjmujemy już zgłoszeń na turnusy w terminach: 24-28.06.2019, 1-5.07.2019,  8-12.07.2019, 19-23.08.2019

 

Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

 

Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w warsztatach: plastycznych, taneczno – ruchowych, fotograficznych, kulinarnych, wycieczkach tematycznych do ciekawych miejsc, np. zoo, parki, muzea gdzie będą mogły rozwijać swoje zdolności artystyczne. wspólne muzykowanie i zajęcia warsztatowe z udziałem Gości Specjalnych którymi będą w tej edycji: znani artyści,muzycy, choreografowie i tancerze ze programów TV, ludzie mediów.  Codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i słodki poczęstunek (drożdżówka, pączek itp).

 

 

Terminy turnusów: 24-28.06.2019 / 1– 5.07.2019 / 8 – 12.07.2019 / 15 – 19.07.2019 /
22 – 26.07.2019 / 29.07 – 2.08.2019 / 5 – 9.08.2019 / 12 – 16.08.2019 / 19 – 23.08.2019 

 

 

Program zajęć:

Poniedziałek: 

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty kulinarne.

Wtorek : 

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty fotograficzne w plenerze.

Środa:

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty taneczno – ruchowe.

Czwartek: 

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty plastyczne.

Piątek:
Warsztaty z Gościem Specjalnym.

Będzie to szansa poznać i współpracować warsztatowo z Gośćmi Specjalnymi którymi będą: 
znani muzycy, choreografowie i tancerze ze programów TV, ludzie mediów

UWAGA:Udział uczestników w półkoloniach jest bezpłatny  i obejmuje wszystkie atrakcje, słodki poczęstunek oraz opiekę instruktorów i animatorów.

Pierwszeństwo w udziale mają dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe to  jest:   Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Program Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną), Centrum Leczenia i Profilaktyki Uzależnień oraz pedagogami 
i psychologami szkolnymi.

 

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

 

Informacje na: www.fundacjatalent.orgbiuro@fundacjatalent.org

tel: 882 605 475 / 530 051 372

 

ZAPISY:  Formularzem zgłoszeniowym on-line kliknij w link

 

http://fundacjatalent.org/ksiega/

 

 

Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.orgbiuro@fundacjatalent.org

tel: 882 605 475 / 530 051 372

UWAGA !!!: Organizatorem Projektu jest Fundacja Ewy Johansen TALENT,

Uprzejmie prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o kontakt w sprawie przyjęcia dziecka tylko w wyłącznie pod nr telefonów:

  • 882 605 475 Justyna Piskorska
  • 530 051 372 Leszek Baranowski

lub email: biuro@fundacjatalent.org

Sekretariat Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 W Poznaniu, nie prowadzi rekrutacji uczestników jak i również nie udziela informacji  w sprawie w/w projektu

 

 

Formularz zgłoszeniowy  Letnie półkolonie „Księga Miasta Poznania”
 
Imię: 
 
Nazwisko:
 
Data urodzenia: 
 
Pesel:
 
Adres:
 
Kod pocztowy:
 
Miejscowość: 
 
Ulica oraz numer
 
Telefon kontaktowy: 
 
Email: 
 

Terminy turnusów (proszę zaznaczyć krzyżykiem)

 
  ( )  24-28.06.2019 
 
  ( ) 01– 5.07.2019
 
  ( ) 08 – 12.07.2019
 
  ( ) 15 – 19.07.2019
 
  ( ) 22 – 26.07.2019
 
( ) 29.07 – 2.08.2019
 
  ( ) 5 – 9.08.2019
 
  ( ) 12 – 16.08.2019
 
  ( ) 19 – 23.08.2019 
 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w Letnich półkoloniach  „Księga Miasta Poznania”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb rekrutacji do udziału w projekcie warsztatach Letnie półkolonie „Księga Miasta Poznania”organizowanych przez Fundację Johansen TALENT 60-702 Poznań ul. Głogowska 31/33 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1). 
Imię i Nazwisko prawnego opiekuna i podpis:

 

OŚWIADCZENIA
 
1. Imię i Nazwisko prawnego opiekuna:

oświadczam, że syn/córka :

choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby

…………………………………………………………………………………………….

zażywa/nie zażywa* na stałe leki ( jeżeli tak to proszę podać informację o

dawkowaniu leku )

……………………………………………………………………………………………..

jest uczulony(a)* (jeżeli tak to na co? )

……………………………………………………………………………………………..

inne uwagi o stanie zdrowia dziecka

……………………………………………………………………………………………..


2. Oświadczam, że dziecko będzie odbierane codziennie do godziny:…………. 
przez:……………….…………………………… ………………………………………………………….


Imię i Nazwisko osoby odbierającej: …………………………………………………………………….

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej dziecko.dczam, że dziecko będzie wracało same do domu po zakończeniu warsztatów zimo
……………………………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego
 
 

 

 

Uwaga: Prosimy o  skopiowanie formularza, poprawne wypełnienie i odesłanie na email. biuro@fundacjatalent.org. 

Uczestniczy przystępują do Letnich półkoloniach  „Księga Miasta Poznania” tylko po przesłaniu oraz zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz e-mailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na zimowisko.

Projekt współfinansowany z budżetu  Miasta Poznania