Summer Music Workshop  –  Letnie warsztaty muzyczne z Tomaszem Dolskim w Żarach

Ideą projektu Summer Music Workshop jest organizacja dwudniowych wakacyjnych warsztatów muzycznych z Tomaszem Dolskim zakończonych wspólnym koncertem w wykonaniu Mistrza oraz uczestników warsztatów. W dniach: 9 – 10.07.2018  na terenie Sali Widowiskowej Luna mieszczącej się przy ulicy Okrzei 35 w Żarach odbędą się 2 dni warsztatów muzycznych z udziałem uczniów placówek szkolnych Miasta Żary (szkoły podstawowe i wygaszane gimnazja) spędzających wakacje w mieście.  Cykl dwudniowych warsztatów muzycznych zakończony zostanie koncertem muzycznym w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz wykładowcy warsztatowego na który zaproszeni zostaną opiekunowie uczestników jak i mieszkańcy Żar.  Warsztaty poprowadzi Tomasz Dolski, najmłodszy zdobywca prestiżowej nagrody muzycznej Związku Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR  „KRYSZTAŁOWY KAMERTON”, którą wręczał osobiście Krzysztof Dzikowski. Laureat 2 miejsca na Polskim Festiwalu Sztuki – Orzeł 2016 w kategorii „Dźwięk”, zdobywca trzeciego miejsca w pierwszej edycji programu tv „Must be the music” – Polsat.

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy będą przebywali pod opieką certyfikowanych opiekunów placówek wypoczynku, w trakcie dnia warsztatowego przewidziana jest przerwa i słodki poczęstunek (pączek, drożdżówka). Po zakończeniu cyklu wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.  Z całości projektu będzie realizowana dokumentacja zdjęciowa oraz video.  Przewidywana ilość uczestników to 30 osób.

Udział beneficjentów w projekcie jest bezpłatny.   Projekt współfinansowany z budżetu  Miasta Żary

PROGRAM WARSZTATÓW

Warsztaty muzyczne są prowadzone na podstawie autorskiego projektu Tomasza Dolskiego

w ramach którego odwzorowujemy częściowo prace aktora teatru muzycznego w

zakresie pracy nad utworem muzycznym w warstwie melodii oraz tekstu. Dodatkowo

wprowadzamy elementy technik scenicznych , podział ról w utworze. Końcowo

dodajemy instrumenty muzyczne które bardzo często przynoszą ze sobą uczestnicy

warsztatów lub jeśli ich nie ma proponujemy prace do naszych podkładów muzycznych.

Nasze warsztaty mają formułę otwartą i z doświadczenia bierze w nich udział ok

30 osób, pasjonatów muzycznych, osób które grają na instrumentach lub osób które

chcą zacząć swoją przygodę z muzyką.

 

PLAN ZAJĘĆ

 

Zbiórka 9.45 w holu szkoły sali widowiskowej LUNA z Żarach

Dzień pierwszy:

10.00 – 12.00 Warsztaty Muzyczne cz. 1

Przerwa na poczęstunek

12.30 – 14.00 Warsztaty Muzyczne cz. 2

14:00 – 15:00 Warsztaty Muzyczno Reżyserskie

 

Dzień drugi

10.00 – 12.00 Warsztaty Muzyczne cz. 1

Przerwa na poczęstunek

12.30 – 14.00 Warsztaty Muzyczno Reżyserskie

14:00 – 15:00 – Próba Generalna

16:00 – Koncert finałowy

Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.orgbiuro@fundacjatalent.org,

tel: 882605475,  530051372

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

 

Formularz zgłoszeniowy „Summer Music Workshop”

Letnie warsztaty muzyczne z Tomaszem Dolskim

 

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Pesel :

Adres: Plewiska

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:                                 Nr mieszkania:

Telefon kontaktowy :

Email:

 

W dniach: 9 – 10.07.2018   Start: 10:00

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w półkoloniach „Summer Music Workshop”, odbywającym się terenie  Sali Widowiskowej Luna mieszczącej się przy ulicy ul. Okrzei 35 z Żarach.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb rekrutacji do udziału w projekcie warsztatach letnich „Summer Music Workshop”przez Fundację Ewy Johansen TALENT 60-702 Poznań ul. Głogowska 31/33 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

 

Imię i Nazwisko prawnego opiekuna:

 

 

 

 

Powyższy formularz zgłoszeniowy należy skopiować, wypełnić,  przesłać na email: biuro@fundacjatalent.org w terminie do dnia: 6.07.2018 

Uwaga: Uczestniczy przystępują do warsztatów „Summer Music Workshop” tylko po przesłaniu i zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz emailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na półkolonie.