„Pomysłodajnia – zimowisko kreatywne” w Gminie Komorniki

zima_2017Projekt skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat, spędzających ferie zimowe w miejscu zamieszkania.

Nasze warsztaty są połączeniem takich form artystycznych jak: muzyka, ruch sceniczny z tańcem, teatr, multimedia z elementami tworzenia wideo, sztuka charakteryzacji a dodatkową atrakcją jest wizyta gościa specjalnego. Integralna cześcią Pomysłodajni są codziennie warsztaty z psychologiem profilaktykiem, poruszające ważne tematy dla prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa młodzieży szkolnej. Efektem końcowym naszej formuły będzie etiuda video którą w całości wyreżyserują i odegrają uczestnicy warsztatów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W czterech miejscowościach Gminy Komorniki, to jest: Chomęcice, Szreniawa, Plewiska, Wiry w ciągu dwóch tygodni ferii zimowych 2017,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00 będą odbywać się warsztaty artystyczne połączone ze spotkaniami ze specjalistami z takich dziedzin jak teatr, multimedia, tv oraz codzienne warsztaty z psychologiem profilaktykiem

Dzieci będą mogły rozwijać swoje pasje oraz talenty poprzez cykl warsztatów:

  • Muzycznych
  • Teatralnych
  • Tanecznych
  • Plastycznych
  • Multimedialnych (produkcja video i fotografia)
  • Sztuka Charakteryzacji

Codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i poczęstunek (drożdżówka, pączek)

Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież w wieku 7-15 lat zamieszkujące Gminę Komorniki.

Liczba uczestników to 25 osób przypadających  na jeden turnus .

Projekt jest współfinansowany z budżetu Gminy Komorniki przy współpracy GKRPA

UWAGA !!!  Pierwszeństwo udziału w półkoloniach mają dzieci uczęszczające do świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych Gminy Komorniki oraz uczniowie rekomendowani  przez pedagogów i psychologów szkolnych.

 

Terminy turnusów:

Turnus 1    30.01-3.02.2017 SZRENIAWA /Świetlica Wiejska, ul. Nowa 9/

Turnus 2    30.01-3.02.2017 CHOMĘCICE /DK Koźlak, ul. Poznańska 65/67/

Turnus 3    30.01-3.02.2017 PLEWISKA /DK Remiza, ul.Grunwaldzka 565/

Turnus 4    06-10.02.2017    WIRY /DK w Wirach, ul. Łęczycka 103/

Turnus 5    06-10.02.2017  PLEWISKA / Szkoła Podst. Nr 2 w Plewiskach , ul. Stażewicza 1

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

 

Plan dnia:

 

9:00 – 10:00 – Przyjęcie uczestników

10:00 – 11:00 – Warsztaty z psychologiem profilaktykiem

11:00 – 12:30 – Warsztaty tematyczne cz.1

Przerwa na poczęstunek

13:00 – 14:00 Warsztaty tematyczne cz.2

14:00 – Zakończenie zajęć i odbiór uczestników

 

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA: www.fundacjatalent.org, email: milena.a.soltysiak@gmail.combiuro@fundacjatalent.org, telefonicznie: 724 113 132,  530 051 372 lub u pedagoga/ psychologa szkolnego

 

———————————————————————————————————-

„Pomysłodajnia – zimowisko kreatywne”

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

 

 

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Pesel :

Adres:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:                         Nr mieszkania:

Telefon kontaktowy :

Email:

 

 

Turnus 1    30.01-3.02.2017 SZRENIAWA /Świetlica Wiejska, ul. Nowa 9/

 

Turnus 2    30.01-3.02.2017 CHOMĘCICE /DK Koźlak, ul. Poznańska 65/67/

 

Turnus 3    30.01-3.02.2017 PLEWISKA /DK Remiza, ul.Grunwaldzka 565/

 

Turnus 4    06-10.02.2017 WIRY /DK w Wirach, ul. Łęczycka 103/

 

Turnus 5    06-10.02.2017  PLEWISKA / Szkoła Podst. Nr 2 w Plewiskach , ul. Stażewicza 1

 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w projekcie „Pomysłodajnia – zimowisko kreatywne” 2017 odbywającym się w w/w placówkach na terenie Gminy Komorniki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

Imię i Nazwisko prawnego opiekuna:

 

 

Powyższy formularz zgłoszeniowy należy skopiować, wypełnić, zaznaczyć X wybrany turnus i przesłać na email: biuro@fundacjatalent.org lub dostarczyć do pedagoga/ psychologa szkolnego

Uwaga: Uczestniczy przystępują do projektu „Pomysłodajnia – zimowisko kreatywne” 2017 tylko po przesłaniu i zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz emailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na warsztaty.