Półkolonie „ROZTAŃCZONE LATO”

Głównym celem półkolonii jest rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, pobudzenie ich kreatywności oraz pokazanie szeregu możliwości na aktywne i przyjemne spędzenie czasu poza nauką, szkołą. W Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00, w ferie zimowe 2019, organizowane będą zajęcia artystyczne połączone z zabawami edukacyjnymi.

Terminy turnusów 

 
 1.   5-9.08.2019
 
 2.  12-16.08.2019

UWAGA!!!   REKRUTACJA ZAKOŃCZONA 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy będą mogli rozwijać swe zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w zajęciach artystycznych w tym: taniec, muzyka zajęcia kreatywne.

W ramach tygodniowego programu zimowiska planowane są również spotkania z Gośćmi Specjalnymi – uczestnikami programów telewizyjnych telewizyjnych o tańcu m.in. : „WORLD OF DANCE”  –  POLSAT,  „GOT TO DANCE” – POLSAT, „MAM TALENT” – TVN

Codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i słodki poczęstunek (drożdżówka, pączek itp).

Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież w wieku od 7 (ukończona 1 klasa szkoły podstawowej) do 16 lat

Turnusy I – 5-9.08.2019

Turnus II – 12-16.08.2019

UWAGA: Udział w zimowisku  „ROZTAŃCZONA ZIMA” jest BEZPŁATNY, projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania i kierowany do uczniów poznańskich szkół.

UWAGA: Zajęcia programowe odbywają są w godzinach 10:00 -14:00, opiekunowie są dostępni dla uczestników w godzinach 9:00 – 15:00

Pierwszeństwo w udziale maja dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe to  jest:  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Program Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną), Centrum Leczenia i Profilaktyki Uzależnień oraz pedagogami i psychologami szkolnymi.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.org, biuro@fundacjatalent.org,

tel: 882605475,  530051372

 

UWAGA !!!: Organizatorem Projektu jest Fundacja Ewy Johansen TALENT,

Uprzejmie prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o kontakt w sprawie przyjęcia dziecka tylko w wyłącznie pod nr telefonów: 882605475,  530051372 lub email: biuro@fundacjatalent.org

 

Sekretariat Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu, nie prowadzi rekrutacji uczestników, jak i również nie udziela

informacji w sprawie w/w projektu.

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Formularz zgłoszeniowy  „ROZTAŃCZONE LATO”

Imię: 
 
Nazwisko:
 
Data urodzenia: 
 
Pesel:
 
Adres:
 
Kod pocztowy:
 
Miejscowość: 
 
Ulica oraz numer
 
Telefon kontaktowy: 
 
Email: 
 

Terminy turnusów (proszę zaznaczyć krzyżykiem)

 
  ( )  5-9.08.2019
 
  ( ) 12-16.08.2019
 

 
Wyrażam zgodę na udział dziecka w Letnich półkoloniach  „ROZTAŃCZONE LATO”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb rekrutacji do udziału w projekcie warsztatach Letnie półkolonie „ROZTAŃCZONE LATO”organizowanych przez Fundację Johansen TALENT 60-702 Poznań ul. Głogowska 31/33 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).
Imię i Nazwisko prawnego opiekuna i podpis:

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA

1. Imię i Nazwisko prawnego opiekuna:

oświadczam, że syn/córka :

choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby

…………………………………………………………………………………………….

zażywa/nie zażywa* na stałe leki ( jeżeli tak to proszę podać informację o

dawkowaniu leku )

……………………………………………………………………………………………..

jest uczulony(a)* (jeżeli tak to na co? )

……………………………………………………………………………………………..

inne uwagi o stanie zdrowia dziecka

……………………………………………………………………………………………..

2. Oświadczam, że dziecko będzie odbierane codziennie do godziny:………….
przez:……………….…………………………… ………………………………………………………….

Imię i Nazwisko osoby odbierającej: …………………………………………………………………….

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej dziecko.oświadczam, że dziecko będzie wracało same do domu po zakończeniu warsztatów zimo
……………………………………………………………….
Podpis rodzica / opiekuna prawnego

Uwaga: Prosimy o  skopiowanie formularza, poprawne wypełnienie i odesłanie na email. biuro@fundacjatalent.org. 

Uczestniczy przystępują do Letnich półkoloniach  „ROZTAŃCZONE LATO”tylko po przesłaniu oraz zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz e-mailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na zimowisko.

Projekt współfinansowany z budżetu  Miasta Poznania