Półkolonie letnie „Ja, przyjaciel Ziemi” BIS – NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI

Głównym założeniem półkolonii jest dostarczenie objętym nim dzieciom możliwości konstruktywnego, a zarazem atrakcyjnego spędzenia czasu w okresie lata 2020.
W Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00, w wakacje letnie 2020, organizowane będą zajęcia artystyczne połączone z zabawami edukacyjnymi.
Uczestnicy będą mogli rozwijać swoje zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w różnorodnych warsztatach artystycznych osadzonych w tematach proekologicznych połączonych z poznawaniem i ochroną otaczającej nas przyrody i wspólnego ekosystemu, szczególnie w ujęciu miejskim. Do naszego projektu zaproszeni zostaną znakomici instruktorzy warsztatowi na codzień pracujący przy działaniach ukazujących piękno otaczającej nas lokalnej fauny i flory, w tym m.in: fotograficy, floryści, plastycy, architekci zieleni. Nie zabraknie również zajęć ruchowych a także Gości Specjalnych z którym ostatniego dnia tygodnia półkolonii młodzież weźmie udział we wspólnym nagrywaniu utworu ekologicznego protestsongu „Ulecz Świat”. W ten dzień będziemy wymiennie zapraszać gości specjalnych którzy wykonają wspomniany utwór razem z uczestnikami półkolonii, a będą to wokaliści, członkowie zespołów muzycznych, aktorzy śpiewający.

 

 

 

Terminy turnusów:  13-17.07.2020, 17-2 1.08.2020,  24-28.08.2020

Codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i słodki poczęstunek (drożdżówka, pączek itp).
Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież w wieku od 7 (ukończona 1 klasa szkoły podstawowej) do 16 lat

UWAGA: Udział w Półkoloniach Letnich „Ja, przyjaciel Ziemi” jest BEZPŁATNY, projekt jest współfinansowany ze środków NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID- 19

UWAGA: Zajęcia programowe odbywają są w godzinach 10:00 -14:00, opiekunowie są dostępni dla uczestników w godzinach 9:00 – 15:00
Pierwszeństwo w udziale maja dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe to jest: Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Program Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną), Centrum Leczenia i Profilaktyki Uzależnień oraz pedagogami i psychologami szkolnymi.

Projekt jest współfinansowany z budżetu NARODOWEGO INSTYTUTU WOLNOŚCI w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania COVID- 19
Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.org, biuro@fundacjatalent.org,
tel: 732818375, 530051372

Zapisy formularzem drogą mailową: biuro@fundacjatalent.org

UWAGA !!!: Organizatorem Projektu jest Fundacja Ewy Johansen TALENT,  Uprzejmie prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o kontakt w sprawie przyjęcia dziecka tylko w wyłącznie pod nr telefonów: 732818375, 530051372 lub email: biuro@fundacjatalent.org

Sekretariat Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w gą Poznaniu, nie prowadzi rekrutacji uczestników, jak i również nie udziela
informacji w sprawie w/w projektu.