PÓŁKOLONIE „DOOKOŁA ŚWIATA z POMYSŁODAJNIĄ“

artystyczne_lato_komorniki_2017_netPÓŁKOLONIE „DOOKOŁA ŚWIATA z POMYSŁODAJNIA to doskonała alternatywa dla nudy, samotności i „nicnierobienia“. Głównym celem naszych półkolonii jest rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, pobudzenie ich kreatywności oraz pokazanie szeregu możliwości na aktywne i przyjemne spędzenie czasu poza nauką, szkołą. W czterech wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Komorniki od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00, w miesiącach czerwcu i lipcu 2017, organizowane będą zajęcia artystyczne oraz zajęcia z psychologiem, pedagogiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy będą mogli rozwijać swe zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w warsztatach:

 

 • artystycznych
 • sportowych
 • kreatywnych
 • zajęcia warsztatowe z udziałem Gości Specjalnych z różnych krajów świata, którzy m.in będą przekazywali wiedze na temat swojego kraju i kultury.

wycieczki tematyczne

codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i słodki poczęstunek (drożdżówka, pączek itp).

 

W każdym turnusie przez cztery kolejne dni będą odbywały się warsztaty z pedagogiem opiekuńczo –wychowawczym. Zajęcia mają na celu naukę ważnych, życiowych umiejętności takich jak:

 • współpraca w grupie,
 • komunikacja,
 • wzmacnianie poczucia wartości,
 • asertywność,
 • radzenie sobie z emocjami i stresem.

 

Do uczestnictwa zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat, liczba uczestników jest ograniczona (25 osób na jeden turnus), ilość turnusów 6

 

 1. 26-30.06.2017 Dom Kultury „Remiza” w Plewiskach ul.Grunwaldzka 565
 2.     26-30.06.2017  Świetlica Wiejska w Szreniawie ul. Nowa 9
 3. 3-7.07.2017   Dom Kultury w Wirach ul. Łęczycka 103
 4. 3-7.07.2017  Dom Kultury „Dworek” w Głuchowie ul. Parkowa 2
 5. 17-21.07.2017 Dom Kultury „Remiza” w Plewiskach ul.Grunwaldzka 565
 6. 24-28.07.2017 Dom Kultury w Wirach ul. Łęczycka 103

 

 

Poniedziałek: Dzień Sztuki.Program zajęć.

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty plastyczne.

Wtorek : Dzień Sportu

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty teatralne.

Środa: Dzień Muzyki.

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty wokalne.

Czwartek: Dzień Tańca.

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty taneczne.

Piątek: Wycieczka tematyczna.

 

 

UWAGA: Udział w projekcie „DOOKOŁA ŚWIATA z POMYSŁODAJNIĄ“ jest BEZPŁATNY, projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Komorniki przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i kierowany do uczniów szkół należących do Gminy Komorniki. Pierwszeństwo w uczestnictwie w projekcie mają dzieci i młodzież delegowane przez placówki pomocowe oraz psychologów i pedagogów szkolnych.

 

Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.org, biuro@fundacjatalent.org, tel: 530 051 372, ……………………..,

 

 

 

____________________________________________________________

PÓŁKOLONIE „DOOKOŁA ŚWIATA z POMYSŁODAJNIĄ“

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

 

 

 

 

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Pesel :

Adres:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:                     Nr mieszkania:

Telefon kontaktowy :

Email:

 

 

 

 1. 26-30.06.2017 Dom Kultury „Remiza” w Plewiskach ul.Grunwaldzka 565
 2.     26-30.06.2017  Świetlica Wiejska w Szreniawie ul. Nowa 9
 3. 3-7.07.2017   Dom Kultury w Wirach ul. Łęczycka 103
 4. 3-7.07.2017  Dom Kultury „Dworek” w Głuchowie ul. Parkowa 2
 5. 17-21.07.2017 Dom Kultury „Remiza” w Plewiskach ul.Grunwaldzka 565
 6. 24-28.07.2017 Dom Kultury w Wirach ul. Łęczycka 103

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w „DOOKOŁA ŚWIATA z POMYSŁODAJNIĄ“, odbywającym się w w/w placówkach na terenie Gminy Komorniki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

Imię i Nazwisko prawnego opiekuna:

 

 

 

Powyższy formularz zgłoszeniowy należy skopiować, wypełnić, zaznaczyć X wybrany turnus i przesłać na email: biuro@fundacjatalent.org

Uwaga: Uczestniczy przystępują do „DOOKOŁA ŚWIATA z POMYSŁODAJNIĄ“tylko po przesłaniu i zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz emailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na półkolonie.