Letnie półkolonie „DOOKOŁA ŚWIATA z POMYSŁODAJNIĄ”

Głównym celem półkolonii jest rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, pobudzenie ich kreatywności oraz pokazanie szeregu możliwości na aktywne i przyjemne spędzenie czasu poza nauką, szkołą. W Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12 od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 15.00, w miesiącach czerwcu, lipcu i sierpniu, organizowane będą zajęcia artystyczne połączone z zabawami edukacyjnymi.

Uczestnicy będą mogli rozwijać swe zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w warsztatach: wokalnych, tanecznych, plastycznych, wycieczkach tematycznych.

Do naszego projektu zaproszeni zostaną znani poznańscy expaci (obcokrajowcy mieszkający w Poznaniu) oraz polscy instruktorzy (dwujęzyczni) którzy mieszkali i pracowali poza naszym krajem. Poprzez prowadzenie warsztatów tematycznych m.in z takich dziedzin jak: muzyka, taniec, plastyka czy fotografia, dodatkowo będą przybliżali kulturę oraz obyczaje ze swoich ojczystych krajów (ww osoby są profesjonalnymi instruktorami w swoich dziedzinach) .

 

 

 

 

 

 

Codziennie będziemy zgłębiali wiedzę na temat innego kraju, którego przedstawiciel będzie opowiadał i prezentował aktywność najbardziej popularną i charakterystyczna dla tej części świata. Codziennie uczestnicy nauczą się powitania w języku obowiązującym w omawianym kraju i będą wymieniali najbardziej charakterystyczne rzeczy dla tego regionu. W ramach tygodniowego program półkolonii planowane są również wycieczki tematyczne połączone z działaniem artystycznym, takim jak np. : sesja muzyczna w Muzeum Instrumentów Muzycznych, zwiedzanie studia TVP POZNAŃ, wizyta w Polskim Radio Poznań, zwiedzanie organ Poznańskiej Farny połaczone z koncertem, Fałszerze sztuki – wizyta w Muzeum Narodowym.

Codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i słodki poczęstunek (drożdżówka, pączek itp).

Uczestnicy projektu to dzieci i młodzież w wieku od 7 (ukończona 1 klasa szkoły podstawowej) do 16 lat

 

11 turnusów letnich półkolonii stacjonarnych „Dookoła świata z Pomysłodajnią” (w okresie wakacji letnich 2018)

 

Turnus pierwszy: 25-29.06.2018

Turnus drugi: 25-29.06.2018

Turnus trzeci: 2– 6.07.2018

Turnus czwarty: 2– 6.07.2018

Turnus piąty: 9 – 13.07.2018

Turnus szósty: 16 – 20.07.2018

Turnus siódmy: 23 – 27.07.2018

Turnus siódmy: 30.07 – 3.08.2018

Turnus dziewiąty: 6 – 10.08.2018 – BRAK MIEJSC

Turnus dziesiąty: 13 – 17.08.2018 – BRAK MIEJSC

Turnus jedenasty: 20 – 24.08.2018 – BRAK MIEJSC

 

 

UWAGA: Udział w Półkoloniach „Dookoła świata z Pomysłodajnią″ jest BEZPŁATNY, projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Poznania i kierowany do uczniów poznańskich szkół.

 

UWAGA: Zajęcia programowe odbywają są w godzinach 10:00 -14:00, opiekunowie są dostępni dla uczestników w godzinach 9:00 – 15:00

Pierwszeństwo w udziale maja dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe to  jest:  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Program Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną), Centrum Leczenia i Profilaktyki Uzależnień oraz pedagogami i psychologami szkolnymi.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Miasta Poznania

Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.orgbiuro@fundacjatalent.org,

tel: 882605475,  530051372

UWAGA !!!: Organizatorem Projektu jest Fundacja Ewy Johansen TALENT,

Uprzejmie prosimy zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych o kontakt w sprawie przyjęcia dziecka tylko w wyłącznie pod nr telefonów: 882605475,  530051372 lub email: biuro@fundacjatalent.org

Sekretariat Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu, nie prowadzi rekrutacji uczestników, jak i również nie udziela

informacji w sprawie w/w projektu.

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————-

 

Formularz zgłoszeniowy

„DOOKOŁA ŚWIATA z POMYSŁODAJNIĄ”

 

 

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Pesel :

Adres: Plewiska

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:                                 Nr mieszkania:

Telefon kontaktowy :

Email:

 

 1. Turnus pierwszy: 25-29.06.2018
 2. Turnus drugi: 25-29.06.2018
 3. Turnus trzeci: 2– 6.07.2018
 4. Turnus czwarty: 2– 6.07.2018
 5. Turnus piąty: 9 – 13.07.2018
 6. Turnus szósty: 16 – 20.07.2018
 7. Turnus siódmy: 23 – 27.07.2018
 8. Turnus siódmy: 30.07 – 3.08.2018
 9. Turnus dziewiąty: 6 – 10.08.2018
 10. Turnus dziesiąty: 13 – 17.08.2018
 11. Turnus jedenasty: 20 – 24.08.2018

Wyrażam zgodę na udział dziecka w półkoloniach „DOOKOŁA ŚWIATA z POMYSŁODAJNIĄ”, odbywającym się terenie Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej przy ul. Solnej 12 w Poznaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb rekrutacji do udziału w projekcie warsztatach letnich „DOOKOŁA ŚWIATA z POMYSŁODAJNIĄ”przez Fundację Ewy Johansen TALENT 60-702 Poznań ul. Głogowska 31/33 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

 

Imię i Nazwisko prawnego opiekuna:

 

 

 

 

Powyższy formularz zgłoszeniowy należy skopiować, wypełnić, zaznaczyć X wybrany turnus, przesłać na email: biuro@fundacjatalent.org lub dostarczyć do opiekuna świetlicy środowiskowej

Uwaga: Uczestniczy przystępują do półkolonii „DOOKOŁA ŚWIATA z POMYSŁODAJNIĄ” tylko po przesłaniu i zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz emailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na półkolonie.