ARTYSTYCZNE LATO KOMORNIKI 2018

Z różnych powodów dzieci pozostają w domach na czas wakacji i to właśnie do nich skierowany jest projekt “Artystyczne Lato 2018″. Nasze warsztaty letnie to doskonała alternatywa dla nudy, samotności i „nicnierobienia“. Głównym celem naszych półkolonii jest rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, pobudzenie ich kreatywności oraz pokazanie szeregu możliwości na aktywne i przyjemne spędzenie czasu poza nauką, szkołą. W czterech wyznaczonych miejscach na terenie  Gminy Komorniki od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 – 14.00, w miesiącu czerwcu i lipcu 2018, organizowane będą zajęcia artystyczne oraz zajęcia z psychologiem, pedagogiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy będą mogli rozwijać swe zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w warsztatach:

 

wokalnych

tanecznych

plastycznych

wyjazd edukacyjno-rekreacyjny

wspólne muzykowanie i zajęcia warsztatowe z udziałem Gości Specjalnych którymi będą w tej edycji: znani muzycy, choreografowie i tancerze ze programów TV, ludzie mediów.

codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i słodki poczęstunek (drożdżówka, pączek itp).

 

W każdym turnusie przez cztery kolejne dni będą odbywały się warsztaty z pedagogiem opiekuńczo –wychowawczym. Zajęcia mają na celu naukę ważnych, życiowych umiejętności takich jak:

współpraca w grupie,

komunikacja,

wzmacnianie poczucia wartości,

asertywność,

radzenie sobie z emocjami i stresem.

 

Do uczestnictwa zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 7-16 lat, liczba uczestników jest ograniczona (25 osób na jeden turnus), ilość turnusów 4

 

Turnus I: 25 – 29.06.2018 / SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Plewiskach,  ul. Stażewicza 1

Turnus II: 25 – 29.06.2018 SZRENIAWA / Świetlica Wiejska, ul. Nowa 9/

Turnus III: 2 – 6.07.2018/ CHOMĘCICE / DK Koźlak, ul. Poznańska 65/67/

Turnus IV: 2 – 6.07.2018 / WIRY / DK w Wirach, ul. Łęczycka 103/

 

Poniedziałek: Dzień Sztuki.Program zajęć.

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty plastyczne.

Wtorek : Dzień Teatru.

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty teatralne.

Środa: Dzień Śpiewu.

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty wokalne.

Czwartek: Dzień Tańca.

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty taneczne.

Piątek: Warsztaty z Gościem Specjalnym.

 

Będzie to szansa poznać i współpracować warsztatowo z Gośćmi Specjalnymi którymi będą: znani muzycy, choreografowie i tancerze ze programów TV, ludzie mediów

 

UWAGA: Udział w projekcie „Artystyczne Lato 2018″ jest BEZPŁATNY, projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Komorniki  przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, i kierowany do uczniów szkół należących do Gminy Komorniki. Pierwszeństwo w uczestnictwie w projekcie mają dzieci i młodzież delegowane przez placówki pomocowe oraz psychologów i pedagogów szkolnych.

 

Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.org, biuro@fundacjatalent.org, tel: 530 051 372 lub w miejscu realizacji półkolonii u opiekuna świetlicy środowiskowej.

 

Artystyczne Lato 2018

 

Formularz zgłoszeniowy uczestnika

 

 

 

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Pesel :

Adres: Plewiska

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:                                 Nr mieszkania:

Telefon kontaktowy :

Email:

 

 

 

 

  • Turnus I: 25 – 29.06.2018  / SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Plewiskach, ul. Stażewicza 1
  • Turnus II: 25 – 29.06.2018 / SZRENIAWA / Świetlica Wiejska, ul. Nowa 9/
  • Turnus III: 2 – 6.07.2018  / CHOMĘCICE / DK Koźlak, ul. Poznańska 65/67/
  • Turnus IV: 2 – 6.07.2018  / WIRY / DK w Wirach, ul. Łęczycka 103/

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w Artystycznym Lecie 2018, odbywającym się w w/w placówkach na terenie Gminy Komorniki.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka dla potrzeb rekrutacji do udziału w projekcie warsztatach letnich Artystyczne Lato 2018 przez Fundację Ewy Johansen TALENT 60-702 Poznań ul. Głogowska 31/33 zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1).

 

Imię i Nazwisko prawnego opiekuna:

 

 

 

 

Powyższy formularz zgłoszeniowy należy skopiować, wypełnić, zaznaczyć X wybrany turnus, przesłać na email: biuro@fundacjatalent.org lub dostarczyć do opiekuna świetlicy srodowiskowej w miejscu realizacji turnusu.

 

Uwaga: Uczestniczy przystępują do Artystycznego Lata 2018 tylko po przesłaniu i zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz emailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na półkolonie.