„Artystyczne Lato 2017″

artystyczne_lato_poznan_2017_net-2Z różnych powodów poznańskie dzieci pozostają w mieście na czas wakacji i to właśnie do nich skierowany jest projekt „Artystyczne Lato 2017″. Nasze półkolonie to doskonała alternatywa dla nudy, samotności i „nic nierobienia“. Głównym celem naszych półkolonii jest rozwój artystyczny dzieci i młodzieży, pobudzenie ich kreatywności oraz pokazanie szeregu możliwości na aktywne i przyjemne spędzenie czasu poza nauką, szkołą. W Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia przy ul. Solnej 12 od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 – 14.00, w miesiącach lipcu i sierpniu, organizowane będą zajęcia artystyczne połączone z zabawami edukacyjnymi.

Uczestnicy będą mogli rozwijać swe zainteresowania oraz rozbudzać pasje poprzez udział w warsztatach: wokalnych,tanecznych, plastycznych, wycieczkach tematycznych do ciekawych miejsc, np. Zoo, parki, muzea gdzie będą mogły rozwijać swoje zdolności artystyczne.

wspólne muzykowanie i zajęcia warsztatowe z udziałem Gości Specjalnych którymi będą w tej edycji: znani artyści muzycy, choreografowie I tancerze ze programów TV, ludzie mediów, podróżnicy.
Codziennie, w połowie zajęć, organizowana jest przerwa i słodki poczęstunek (drożdżówka, pączek itp).

 

 

 

 

 

 

Turnusy:

Turnus pierwszy: 26-30.06.2017

Turnus drugi: 3 – 7.07.2017

Turnus trzeci: 10 – 14.07.2017

Turnus czwarty: 17 – 21.07.2017

Turnus piąty: 24 – 28.07.2017

Turnus szósty: 31.07 – 4.08.2017

Turnus siódmy: 7 – 11.08.2017

Turnus ósmy: 14 – 18.08.2017

Turnus dziewiąty: 21 – 25.08.2017

 

Program zajęć

Poniedziałek: Dzień Sztuki..

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty plastyczne.

Wtorek : Dzień Tańca.

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty taneczne.

Środa: Dzień Śpiewu.

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty wokalne.

Czwartek: Wycieczka tematyczna

Zajęcia z pedagogiem i warsztaty tematyczne w plenerze.

Piątek: Warsztaty z Gościem Specjalnym.

Będzie to szansa poznać i współpracować warsztatowo z Gośćmi Specjalnymi którymi będą: znani muzycy, choreografowie i tancerze ze programów TV, ludzie mediów

 

UWAGA: Udział uczestników w półkoloniach jest bezpłatny  i obejmuje wszystkie atrakcje, słodki poczęstunek oraz opiekę instruktorów i animatorów w godz. 9.00-15.00 od poniedziałku do piątku. Pierwszeństwo w udziale maja dzieci i młodzież delegowane przez instytucje pomocowe to  jest:  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (Program Pomocy Rodzinie z Osobą Uzależnioną), Centrum Leczenia i Profilaktyki Uzależnień oraz pedagogami i psychologami szkolnymi.

 

Zapisy i informacje na: www.fundacjatalent.orgbiuro@fundacjatalent.org, tel: 724113132,  530051372

 

 

——————————————————————————

Formularz zgłoszeniowy uczestnika półkolonii Artystyczne Lato 2017

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia:

Pesel :

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr budynku:    Nr mieszkania:

Telefon kontaktowy :

Email:

Turnus pierwszy: 26-30.06.2017

Turnus drugi: 3 – 7.07.2017

Turnus trzeci: 10 – 14.07.2017

Turnus czwarty: 17 – 21.07.2017

Turnus piąty: 24 – 28.07.2017

Turnus szósty: 31.07 – 4.08.2017

Turnus siódmy: 7 – 11.08.2017

Turnus ósmy: 14 – 18.08.2017

Turnus dziewiąty: 21 – 25.08.2017

 

Wyrażam zgodę na udział dziecka w Artystyczne Lato 2017, Półkoloniach Bardzo Artystycznych! odbywających się w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia w Poznaniu przy ul. Solnej 12.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Imię i Nazwisko prawnego opiekuna:

oświadczam, że syn/córka :

choruje/nie choruje* na przewlekłe choroby

…………………………………………………………………………………………….

zażywa/nie zażywa* na stałe leki ( jeżeli tak to proszę podać informację o

dawkowaniu leku )

……………………………………………………………………………………………..

jest uczulony(a)* (jeżeli tak to na co? )

……………………………………………………………………………………………..

inne uwagi o stanie zdrowia dziecka

……………………………………………………………………………………………..

 

Oswiadczam, że dziecko będzie odbierane codziennie do godziny 15.00 przez:

 

Imię i Nazwisko osoby odbierającej: …………………………………………………………………….

Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia tożsamości osoby odbierającej dziecko.

 

Powyższy formularz zgłoszeniowy należy skopiować, wypełnić i przesłać na email: biuro@fundacjatalent.org

Uwaga: Uczestniczy przystępują do półkolonii Artystyczne Lato 2017 tylko po przesłaniu i zaakceptowaniu formularza zgłoszeniowego przez Organizatora oraz emailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przyjęcia na półkolonie.