AFTER SCHOOL CLUB

AFTER SCHOOL CLUB dotacja UM POZNAŃ – Wydz. Zdrowia i Spraw Społecznych – 7.09.2009- 11.12.2009
Projekt placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży współfinansowany przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.
Przez 5 dni w tygodniu przez cztery godziny dziennie w wyznaczonej szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne.
Plan codzienny podzielony jest dwie części – edukacyjna – rekrutacyjna oraz blok tematyczny.
Dzieci docierają do placówki, odrabiają lekcje,uczestniczą w zajęciach świetlicowych.
W ciągu jednego tygodnia prowadzone są na miejscu zajęcia tematyczne: cztery godziny języka angielskiego, cztery godziny zajęć tanecznych (taniec Hip Hop) oraz dwie godziny zajęć plastycznych.
IMG_5290.JPG IMG_5281.JPG DSC04550.JPG IMG_5269.JPG IMG_5308.JPG IMG_5316.JPG IMG_5318.JPG IMG_5300.JPG IMG_5304.JPG IMG_5270.JPG IMG_5276.JPG IMG_5328.JPG IMG_5288.JPG IMG_5303.JPG IMG_5287.JPG IMG_5322.JPG IMG_5307.JPG IMG_5313.JPG IMG_5321.JPG IMG_5274.JPG IMG_5280.JPG IMG_5278.JPG IMG_5309.JPG IMG_5333.JPG IMG_5331.JPG DSC04544.JPG IMG_5282.JPG IMG_5330.JPG IMG_5305.JPG IMG_5296.JPG IMG_5286.JPG IMG_5306.JPG IMG_5317.JPG IMG_5279.JPG IMG_5326.JPG IMG_5275.JPG DSC04532.JPG IMG_5314.JPG IMG_5272.JPG IMG_5293.JPG IMG_5299.JPG IMG_5312.JPG DSC04549.JPG IMG_5271.JPG IMG_5289.JPG DSC04553.JPG IMG_5295.JPG IMG_5301.JPG DSC04540.JPG IMG_5315.JPG IMG_5273.JPG IMG_5310.JPG IMG_5277.JPG IMG_5332.JPG IMG_5292.JPG DSC04547.JPG IMG_5291.JPG IMG_5283.JPG DSC04551.JPG IMG_5284.JPG IMG_5329.JPG IMG_5319.JPG IMG_5294.JPG IMG_5302.JPG IMG_5297.JPG IMG_5320.JPG DSC04542.JPG IMG_5298.JPG IMG_5324.JPG IMG_5327.JPG IMG_5285.JPG IMG_5311.JPG IMG_5323.JPG IMG_5325.JPG